Archive Tháng Ba 2019

USD / JPY: phục hồi thấp hơn

USD / JPY: phục hồi thấp hơn

Thực hiện chuyển khoản đến hoặc từ đồng euro bằng dịch vụ ngân hàng có thể có khả năng mất hàng nghìn bảng do tỷ lệ ký quỹ FX kém được cung cấp. Phí chuyển khoản ngân hàng dao động từ 15 đến 30 tùy theo ngân hàng. Lãi suất thấp đặt ra một thách

Read More